Verksamhet

 

Caféträffar ordnas i Jakobstad och i Vasa. I fall intresse finns att ordna caféträffar i Helsingfors, tag kontakt med emelie.krogius@gmail.com.

Simning för barn med autism och Asperger syndrom ordnas i Helsingfors och Korsholm. Se händelsekalendern för datum.

Sommarläger i Nyland och Österbotten hör till de årligen återkommande aktiviteter som ordnas för ungdomar med Asperger syndrom.

PECS med Pyramid Educational i England har hört till de aktiviteter som föreningen prioriterar.

Föreläsningar och seminarier om autism och Aspergers syndrom arrangeras av föreningen.

Stödperson: SAMS (Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf) förmedlar stödpersoner
https://samsnet.fi/verksamhet/4bt/

Stödpersonskoordinator för huvudstadsregionen Karolina Sjöberg
karolina.sjoberg@samsnet.fi

Stödpersonskoordinator för Österbotten Irene Bäckman
irene.backman(a)samsnet.fi