Verksamhet


DUVTeaterns dramaklubb för ungdomar våren 2017 i Helsingfors är dessvärre fullsatt, men meddela gärna om ditt intresse till dramaklubbarna@duvteatern.fi  inför hösten 2017.

Caféträffar ordnas i Jakobstad och i Vasa. I fall intresse finns att ordna caféträffar i Helsingfors, tag kontakt med föreningens ordförande emelie.krogius@gmail.com.

Simning för barn med autism och Asperger syndrom ordnas i Helsingfors och Korsholm. Se händelsekalendern för datum.

Sommarläger i Nyland och Österbotten hör till de årligen återkommande aktiviteter som ordnas för ungdomar med Asperger syndrom.

PECS med Pyramid Educational i England har hört till de aktiviteter som föreningen prioriterar.

Föreläsningar och seminarier om autism och Aspergers syndrom arrangeras av föreningen.

Stödperson: Finlands Svenska Handikappförbunds stödpersonsverksamhet förmedlar stödpersoner!
Kontakta Sonja Karnell
tfn 041 501 25 31 eller fsh.sonja.karnell(a)kolumbus.fi