Verksamhet

Caféträffar i Österbotten

Caféträffar i Helsingfors

Aktivitetsdagar för familjen 

Må Bra Kvällar

Simning för barn med autism i Helsingfors och Korsholm.
Se händelsekalendern för datum.

Sommarläger  för ungdomar med Asperger syndrom.

Träffar för personer inom autismspektret i Vasa

1. träffar för unga vuxna ordnas en gång i månaden i Vasa. Före mera information ta kontakt med kansli@autism.fi

2. träffar för lite äldre inom autismspektret. Kontakta Anki Stenkull-Aura astenkul@abo.fi

Träffar för unga vuxna i Helsingfors. 

Föreläsningar enligt behov och önskemål

Cafékvällar

Caféträffar ordnas på olika orter och då samlas föräldrar och anhöriga och får på det sättet utbyta tankar och erfarenheter samt knyta nya kontakter. Caféträffar ordnas i Helsingfors och Vasa men kan också enligt behov ordnas på andra orter.

Behov och önskemål kan meddelas till styrelsen(at)autism.fi eller kansli(at)autism.fi

Biokvällar

Biokvällar ordnas för hela familjen i Helsingfors och Vasa.
Kontakt: styrelsen(at)autism.fi, kansli(at)autism.fi

Simning

Simning för familjer som har barn med autism ordnas i Helsingfors, Korsholm och Pargas. Kontakta styrelsen(a)autism.fi

Sommarläger

Sommarläger hör till de årligen återkommande aktiviteter som ordnas för ungdomar med Asperger syndrom.
Titta i händelsekalendern för mera information

Kontakt: styrelsen(a)autism.fi, kansli(at)autism.fi

 

 

 

Övriga organisationers webbsidor

FDUV
Intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning i Finland.

Autismiliitto/Autism Finland

Folkhälsan/rehabilitering och terapier

Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus, Nordenskiöldsgatan, Helsingfors

SAMS

Svenska semesterföbundet i Finland, Semesterförbundet ordnar semestrar för olika målgrupper som t.ex familjer