Vi är en svenskspråkig intresseförening för personer med autismspektrumtillstånd och deras närstående samt personal kring dem.