Välkommen att bli medlem!

Som medlem får du föreningens medlemsbrev och Autism Finland rf:s (Autismiliitto) tidning Autismi fyra gånger per år. Du får också möjlighet att delta i föreningsaktiviteterna. Dessutom stöder du föreningens verksamhet och gör det lättare för oss att förbättra villkoren för personer med autismspektrumtillstånd.

Medlemsavgiften är 25 euro/medlem eller familj per år.

Hantering av personuppgifter

Genom att fylla i formuläret samtycker du till att uppgifterna du skickar in registreras och behandlas av Finlands Svenska Autism- och Aspergerförening. Uppgifterna om dig samlas in för att kunna sprida sådan information och distribuera sådant material som kan kopplas till medlemskapet, till exempel utskick av medlemstidningen Autismi.

Länk till:
Dataskyddsbeskrivning för Finlands Svenska Autism och Aspergerföreningens medlems-och adressregister.

Ansökan om medlemskap

Ansökan om medlemskap
Skriv siffran 7 med bokstäver: