Conductus ordnar ett webinar med Hejlskov Elvén

04.04.2024 kl. 14.15 – 16.15

Torsdag 04/04 2024
kl. 14:15 - 16:15 (föreläsning 14:15 – 16:00, frågestund 16:00 – 16:15)
https://www.conductus.fi/kurser/barn-som-utmanar

PLATS:
Webinar med Zoom
Via din dator
DELTAGARAVGIFT:
50 euro + moms (24%)

Anmälan är bindande från och med 29/03/2024, därefter kan den som har förhinder att delta, överföra platsen till annan person inom organisationen och vars kontaktuppgifter bör meddelas till Conductus. Ni får länken och uppgifter till webbinariet några dagar före den digitalt sända föreläsningen

Sonya Höstman, 
info@conductus.fi