Träffar för unga vuxna i Vasa med Rebecka under våren 2018! Mer info hittar du här!

Träffar för unga vuxna i Helsingfors med Toni under våren 2018! Mer info hittar du här!

Bollskola för barn med autism i Hfrs våren 2018! Mer info hittar du här!

Det ordnas simining för barn i Helsingfors under våren 2018! Mer info hittar du här!

Simning för familjer med barn och unga inom autismspektrat i Korsholm våren 2018! Mer info hittar du här!

Finlands Svenska Autism- och Aspergerföreningen ordnar läger i Borgå för ungdomar och unga vuxna i augusti 2018! Mer info hittar du här!

 

 

EVENMANG SOM ORDNADES 2017

Det hålls familjesimning i Korsholm under hösten 2017! Nu finns det nya tider! Mer info hittar du här!

Träffar för unga vuxna i Helsingfors med Matias under hösten 2017! Mer info hittar du här!

Träffar för unga vuxna i Vasa med Rebecka under hösten 2017! Mer info hittar du här!

Restaurangträff för föräldrar i Helsingfors hösten 2017! Mer info hittar du här!

Må bra dag för föräldrar i Helsingfors hösten 2017! Mer info hittar du här!

Bollskola för barn med autism i Helsingfors hösten 2017! Mer info hittar du här!

Det ordnas simining för barn i Helsingfors under hösten 2017! Mer info hittar du här!

 

 

Medlemsbrevet april/2017 hittar du här Varmt välkommen att delta i alla evenemang!

 

Finlands Svenska Autism- och Aspergerförening r.f. grundades våren 2001.
Föreningen är en svenskspråkig intresseförening för personer med autism, autismliknande tillstånd och Asperger syndrom, deras närstående samt personal kring dem.
Verksamhetsområdet är de svensk- och tvåspråkiga regionerna i Finland.
Föreningen hör till det riksomfattande Autism- och Aspergerförbundet.
I dag har föreningen ca 250 medlemsfamiljer.

För mera information om verksamheten tag kontakt med föreningens ordförande Emelie Westerlund-Krogius, styrelsen@autism.fi eller föreningens kassör Benedicte von Wendt,styrelsen@autism.fi, vi väntar på din e-post!

Autismi- ja Aspergerliitto informerar, här hittar du deras infobrev