Hörselskydd för barn och unga – donation
Företaget Safemy Products har donerat föreningen fina hörselskydd för barn och unga! Hörselskydden har mycket god ljuddämpningseffekt och de är snyggt designade.Hörselskydden finns att avhämtas i Helsingfors och kommer senare även att finnas i Österbotten.

Tag kontakt med kansli@autism.fi och kom överens om avhämtning! För mer information om hörselskydden samt för eventuell beställning av fler, se info@safemyproducts.com
Stort och varmt tack till Safemy Products!

Sommarläger i Borgå
Läger för ungdomar och unga vuxna inom autismspektret i ålder 16–35 år
6–10.8.2019 på Borgå folkakademi.
För mera information ta kontakt med kansli@autism.fi

För mera information om de olika verksamheterna gå till händelsekalendern

Träffar för unga vuxna ordnas en gång i månaden i Vasa. Har du frågor kan du kontakta Daniela Mård på 044-529 03 89. 

Träffar för unga vuxna i Helsingfors. För mera information ta kontakt med Toni. toninieminen00@gmail.com

 

Information om de olika aktiviteterna hittar du också på Facebook (Finlands Svenska Autism och Aspegerförening)