Medlemsbrev 1/2021 med info om föreläsning och årsmöte

GRATIS Föreläsning med Bo Hejlskov Elvén
tisdagen den 9 mars  kl. 18.30.


Föreningens medlemmar kallas till årsmöte söndagen den 21 mars 2021 kl. 18.00. Stadgeenliga ärenden.

Lågaffektivt bemötande med Bo Hejlskov
Webbinarium 9 mars 2021 kl kl. 13.30 - 15.30 + frågestund på ca 20-30 efter föreläsningen.
Conductus i samarbete med Valteri-Skilla och Finlands Svenska Autsim och Aspergerförening. Anmälan och mera information:
https://www.conductus.fi/kurser/lagaffektivt-bemotande

Verksamheten våren 2021 

Ingen fysisk verksamhet tillsvidare p.g.a. Corona situationen.

Medlemsbrev 2/4.12.2020

Träffar för unga vuxna ordnas en gång i månaden i Vasa. Före mera information ta kontakt med daniela.mard@hotmail.com eller tfn 044-529 0389. 

Träffar för unga vuxna i Helsingfors. För mera information ta kontakt med nieminentonialeksi@gmail.com.

Information om de olika aktiviteterna hittar du också på Facebook (Finlands Svenska Autism och Aspegerförening)