Verksamhet våren 2020

Familjesimning i Helsingfors

Familjesimning i Pargas

Familjesimning i Korsholm

Aktivitetsdag på Norrvalla tisdag 25.2.

Föreläsning som föreningen sponsrar med 30 euro per medlem. Intellektuell funktionsnedsättning  - med eller utan autism - utmanande beteende och psykisk sjukdom. Föreläsare är överläkare, med dr Lena Nylander, som är vuxenpsykiater från Lund, Sverige.  Arrangör: Conductus.  Anmälning via  Conductus webbsida
Uppge koden Arc vid anmälan till Conductus så får du dessutom10 euro rabatt på deltagaravgiften. 

Scanna kvittot på att du betalt deltagaravgiften och skicka det till kansli@autism.fi för att få föreningens sponsring på 30€.  Glöm inte att uppge ditt kontonummer i IBAN-form.

Onsdagen den 5 februari 2020
Korsholms vuxeninstitut

Tisdagen den 17 mars 2020
Yrkeshögskolan Arcada
Jan-Magnus Janssons plats 1
Helsingfors 

 

Träffar för unga vuxna ordnas en gång i månaden i Vasa. Har du frågor kan du kontakta Daniela Mård på 044-529 03 89. 

Träffar för unga vuxna i Helsingfors. För mera information ta kontakt med Toni. toninieminen00@gmail.com

 

Information om de olika aktiviteterna hittar du också på Facebook (Finlands Svenska Autism och Aspegerförening)