PÅ DANSENS STIGAR – Virtuella Dansverkstäder kring tillgänglig dans.

Äventyrsresan består av 8 ”träffar”, (ca 30 min/gång), varav 5 st ordnas virtuellt ”live” under april-maj månad (söndagar och några tisdagar). Datumen här nedan . De tre övriga blir självständiga som man kan genomföra när man själv vill och kan. Söndagar: 11.4,18.4 och 25.4, Tidagar: 13.4, 20.4 och 27.4 (extra). Bägge dagarna kl.18!
Mera info och anmälan: På dansens stigar

Föreningen höll årsmöte 21.3.2021
Styrelsen år 2021

 

Verksamheten våren 2021 

Ingen fysisk verksamhet tillsvidare p.g.a. Corona situationen.

Träffar för unga vuxna ordnas en gång i månaden i Vasa. Före mera information ta kontakt med daniela.mard@hotmail.com eller tfn 044-529 0389. 

Träffar för unga vuxna i Helsingfors. För mera information ta kontakt med wivi.fontell@hotmail.com

Information om de olika aktiviteterna hittar du också på Facebook (Finlands Svenska Autism och Aspegerförening)