Verksamheten hösten 2020. 

Familjesimning i Helsingfors
Tyvärr kan vi inte ta med nya simmare nu p.g.a. coronaläget. 

Familjesimning i Pargas 

Familjesimning i Korsholm

Träffar för unga vuxna ordnas en gång i månaden i Vasa. Före mera information ta kontakt med daniela.mard@hotmail.com eller tfn 044-529 0389. 

Träffar för unga vuxna i Helsingfors. För mera information ta kontakt med nieminentonialeksi@gmail.com.

Information om de olika aktiviteterna hittar du också på Facebook (Finlands Svenska Autism och Aspegerförening)