Autismförbundet ordnar kostnadsfritt webinarium  måndag 24.5. kl 12.00-13.30 Förstår vi varandra -hur stödja kommunikation i vardagen?
Pia Lindevall (FM, legitimerad talterapeut) Rosanna Fellman (erfarenhetsexpert) Seminaret bandas och du kan lyssna på det i efterhand via Autismförbundets Youtube kanal.

Sommarläger 4–8.8.2021 på Borgå folkakademi.
Mera info i händelsekalendern.

Verksamheten våren 2021 

Träffar för unga vuxna ordnas en gång i månaden i Vasa. Före mera information ta kontakt med daniela.mard@hotmail.com eller tfn 044 529 03 890 

Träffar för unga vuxna i Helsingfors. För mera information ta kontakt med wivi.fontell@hotmail.com eller
tfn 050 303 28 66

Information om de olika aktiviteterna hittar du också på Facebook (Finlands Svenska Autism och Aspegerförening)