Verksamhet hösten 2019

Gratis besök på Heureka
söndag 17.11.2019 kl. 10.00-18.00

Gratis bio i Helsingfors
söndag 1.12.2019 kl.14.00

Gratis bio i Vasa
torsdag 5.12.2019 kl. 18.00

Familjesimning i Helsingfors

Familjesimning i Pargas

Familjesimning i Korsholm

Aktivitetsdag för hela familjen på Norrvalla torsdag 17.10

Jumppastund för barn inom autismspektret samt deras syskon, på Gymi suurpelto/Esbo söndag 6.10 och söndag 10.11.  

Träffar för unga vuxna ordnas en gång i månaden i Vasa. Har du frågor kan du kontakta Daniela Mård på 044-529 03 89. 

Träffar för unga vuxna i Helsingfors. För mera information ta kontakt med Toni. toninieminen00@gmail.com

 

Information om de olika aktiviteterna hittar du också på Facebook (Finlands Svenska Autism och Aspegerförening)