Övriga organisationers webbsidor

 

Autismi- ja Aspergerliitto

Folkhälsan/barn

Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus, Malmgård/Helsingfors

SAMS

Svenska semesterföbundet i Finland, Semesterförbundet ordnar semestrar för olika målgrupper som t.ex familjer

 

Seminariet

11 Februari 2020 kl. 10.00–20.00

Välkommen med på en föreläsning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Under seminariet föreläser Svenny Kopp och Paula Tilli.  Föreningen har fått understöd från stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne för att understöda seminariet. 

Svenny Kopp, är specialist inom barn- och ungdomspsykiatri och ingår i Gillbergs centrum för forskare i Sverige. Kopps forskningsområde är flickor med neuropsykiatriska svårigheter och hon föreläser under dagen bl.a. om risker när diagnosen dröjer och hurdant stöd dessa familjer behöver.

Paula Tilli, är en känd svensk föreläsare som gett ut ett flertal böcker kring hur det är att växa upp med en autismspektrumstörning. Tilli föreläser ur ett inifrånperspektiv för att öka åhörarens förståelse för hur det är att vara ung eller vuxen idag med en funktionsnedsättning som ger ökad risk för bland annat ångest, depression och social utslagning.    

Programmet är uppdelat i olika delar:
Del I: kl. 10.00–16.15
främst för professionella som bemöter barn och unga med NPF

Del 2: kl. 17.00–20.00
främst för anhöriga och personer med funktionsnedsättning
Anhöriga kan också delta redan från kl. 15.00

Seminariet riktar sig till professionella inom socialvården och skolväsendet, anhöriga och personer med funktionsvariationer, handledare, stödpersoner och övriga intresserade.

Seminariet är avgiftsfritt.

Anmälan via FDUV:s webbsida

Seminariet ordnas av FDUV och Finlands Svenska Autism- och Aspergerföreningen med understöd av Letterstedtska fonden.

Mer info fås av Henrika Mercadante: henrika.mercadante@fduv.fi eller 040 127 17 12.
FDUV

 


Plats
G 18, Helsingfors
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors