Sommarläger

Sommarläger hör till de årligen återkommande aktiviteter som ordnas för ungdomar med Asperger syndrom.
Lägren hålls i Nyland och Österbotten.
Titta i händelsekalendern för mera information

Kontaktperson: styrelsen(a)autism.fi