Caféträffar

Caféträffar ordnas på olika orter och då samlas föräldrar och anhöriga samt andra intresserade och får på det sättet utbyta tankar och erfarenheter samt knyta nya kontakter.
Caféträffar ordnas i Jakobstad, Vasa, Närpes, Mariehamn, Åbo och Helsingfors. Ibland har träffarna ett tema med inbjuden föreläsare men öppna diskussionskvällar har också varit mycket omtyckta.
Titta i Händelsekalendern för att se var och när följande träff ordnas.

Caféträffar i Jakobstad

Caféträffar i Vasa

Caféträffar i Mariehamn

Caféträffar i Åbo
 

Caféträffar i Helsingfors