Caféträffar ordnas på olika orter och då samlas föräldrar och anhöriga och får på det sättet utbyta tankar och erfarenheter samt knyta nya kontakter. Caféträffar ordnas i Helsingfors och Vasa men kan också enligt behov ordnas på andra orter.

Behov och önskemål kan meddelas till styrelsen(at)autism.fi eller kansli(at)autism.fi