Övriga organisationers webbsidor

 

Autismi- ja Aspergerliitto

Folkhälsan/barn

Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus, Malmgård/Helsingfors

SAMS

Svenska semesterföbundet i Finland, Semesterförbundet ordnar semestrar för olika målgrupper som t.ex familjer

 

Temakväll kring intressebevakning

19 Februari 2019 kl. 18.15–20.45

När behöver mitt barn med funktionsnedsättning en intressebevakare? 
– föreläsning kring intressebevakning 19.2.2019 i Vasa

Som förälder till barn med funktionsnedsättning, vad behöver man tänka på gällande skötseln av ekonomin? Utgående från lagen om förmyndarskap, behövs det en intressebevakare när barnet med funktionsnedsättning fyller 18 år? Vad finns det för alternativ att ge stöd i beslutsfattandet och skötseln av ekonomin? Kan en anhörig fortsätta ha hand om ekonomin för en vuxen person med funktionsnedsättning? Ifall en intressebevakare behövs, vem gör ansökan och vilka uppgifter sköter en intressebevakare?

Det är många frågor och aspekter att beakta vid ekonomiska ärenden och intressebevakning, speciellt när det gäller en familjemedlem med funktionsnedsättning. Jurist från advokatbyrå Näsman & Båsk Ab föreläser och svarar på våra frågor.

Tid: Tisdagen den 19 februari 2019 kl. 18:15–20:45

Plats: Vasa arbis, festsalen på II våningen, Kyrkoesplanaden 15 i Vasa

Anmäl dig senast 12.2.2019 .HÄR

För mera information, kontakta: Camilla Forsell, FDUV:s koordinator för familjearbete (040 673 96 95 eller camilla.forsell@fduv.fi) eller Anki Stenkull-Aura, Finlands Svenska Autism- och Aspergerförening astenkul@abo.fi

Föreläsningen ordnas i samarbete med FDUV:s projekt Familjen i centrum.

 


Plats
Vasa arbis
Kyrkoesplanaden 15
65100 Vasa