Läger i Vörå för ungdomar/unga vuxna i augusti 2017!

31.05.2017 kl. 23:05
3.8-8.8.2017 kommer det att ordnas ett läger för ungdomar/unga vuxna med autism/asperger på Norrvalla i Vörå. Lägret är riktat för 16 till 35-åringar. För deltagarna kommer priset att vara 100 euro. Deltagare från södra Finland har möjlighet till ersättning för transporten till Norrvalla. Max 10 deltagare ryms med. Anmälningar till Toni Nieminen: toninieminen00@gmail.com

Mer deltajerad info kommer senare!
Jesper Ylämurto