Styrelsen 2021

Styrelsens sammansättning 2021

Anki-Stenkull-Aura, ordförande, astenkul@abo.fi

Sebastian Hemgård, viceordförande

Christa Gylling

Anna-Maria Skytte

Emelie Westerlund-Krogius

Suppleanter:
Maria Andersson
Ann-Louise Grönholm
Hanna Hjelt

Utanför styrelsen:
Marita Mäenpää fungerar som föreningssekreterare.

 

 

 

 

 

Kontaktinfo


Information till hela styrelsen: styrelsen(at)autism.fi

Föreningens e-post: kansli@autism.fi