Styrelsen 2018

Styrelsens sammansättning 2018

Emelie Westerlund-Krogius, ordf.

Maria Andersson, viceordf.

Benedicte von Wendt, kassör

Sebastian Hemgård

Anki Stenkull-Aura (verksamhetsansvarig för Österbotten)

Anita Paulig

Jesper Ylämurto

Christa Gylling

Toni Nieminen

 

Suppleanter:

Clara Vázquez Martín-Doimeadiós
Anna-Maria Skytte (Österbotten)

 

 

 

Kontaktinfo


Om du vill skicka meddelande till hela styrelsen kan du mejla till: styrelsen(at)autism.fi