Styrelsen 2019

Styrelsens sammansättning 2019

Tomas Grönvall, ordförande

Emelie Westerlund-Krogius, viceordf.

Maria Andersson

Christa Gylling

Sebastian Hemgård

Anki Stenkull-Aura (verksamhetsansvarig för Österbotten)

Utanför styrelsen:
Marita Mäenpää fungerar som föreningssekreterare.

 

Suppleanter:
Toni Nieminen
Anna-Maria Skytte
Ann-Louise Grönholm

 

 

 

 

 

 

Kontaktinfo


Om du vill skicka meddelande till hela styrelsen kan du mejla till: styrelsen(at)autism.fi

Föreningens e-post: kansli@autism.fi