Föreningens mål

Föreningen arbetar för att förbättra villkoren för personer med autism,
autismliknande tillstånd och Asperger syndrom genom att:
- informera
- anordna utbildning som anknyter till autism och Asperger syndrom
- stöda och arbeta för en ändamålsenlig habilitering
- verka som kontaktorgan