Kontakt


e-post:
kansli(a)autism.fi

Välkommen att bli medlem!

 

Som medlem får du föreningens medlemsbrev och Autism Finland rf:s (Autismiliitto) tidning Autismi fyra gånger per år. Du får också möjlighet att delta i föreningsaktiviteterna. Dessutom stöder du föreningens verksamhet och gör det lättare för oss att förbättra villkoren för personer med autismspektrumtillstånd.

Medlemsavgiften är 25 euro/medlem eller familj per år.

Hantering av personuppgifter
Genom att fylla i formuläret samtycker du till att uppgifterna du skickar in registreras och behandlas av Finlands Svenska Autism- och Aspergerförening. Uppgifterna om dig samlas in för att kunna sprida sådan information och distribuera sådant material som kan kopplas till medlemskapet, till exempel utskick av medlemstidningen Autismi.

Länk till:
Dataskyddsbeskrivning för Finlands Svenska Autism och Aspergerföreningens medlems-och adressregister.

 

Om du vill bli medlem fyll i meddelandet här under och skicka iväg det. Skriv också in din adress i meddelandefältet.

 

 

Skriv siffran 8 med bokstäver: